فیلم | ریزش کوه در روستای پیت‌سرای سوادکوه حادثه آفرید

۱ فروردین ۱۳۹۹؛ ساعت ۶:۰۱